Pošlite mi ponuku

AKO TO ROBÍME MY?

Predovšetkým si treba uvedomiť obrovské skúsenosti našej firmy v rôzných odvetviach podnikania. Naši konzultanti sa predovšetkým na prvom stretnutí snažia zistiť podrobnosti o klientskej firme a detailoch, ktoré zásadne ovplyvnia rozhodnutie aký postup zvoliť. Hneď na prvom stretnutí sme vám schopní dodať vzorové záznamy (formuláre, tabuľky, texty, analýzy, správy ...) vzťahujúce sa k predmetu vášho podnikania. Následne náš konzultant na základe skúseností s inými firmami pripraví vzorovú dokumentáciu, ktorá si vyžiada minimálnu úpravu do konečnej podoby. V rámci ďalších konzultácí sa riešia praktické úlohy, ktorých zoznam od nás dostanete hneď na začiatku zavádzania systému. Vzorové dokumenty a záznamy sme pre vás pripravili len z toho dôvodu aby sme vám ušetrili čas na pracné prípravy a vymýšľanie už vymysleného.

ŠTRUKTÚRA DOKUMENTÁCIE:
Zo skúsenosti vieme odhadnúť, že štandardné firmy majú nasledujúce dokumenty systemu:
 1. Príručka (kvality)
 2. Politika
 3. Ciele
 4. Smernice. Napríklad z ISO 9001:
  • riadenie dokumentov a záznamov
  • riadenie nezhodného produktu
  • riadenie interných auditov
  • .... smernice viazané za predmet činnosti (obchod, výroba, servis, montáž...)
 5. Poriadky. Napríklad:
  • Pracovný
  • Organizačný
  • Registratúrny
  • ... iné
 6. Rôzne technologické a metodické postupy (nepovinné)systémy ISO
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • POSTUP
 • AKO TO ROBÍME MY
 •