Pošlite mi ponuku

ISO 14001

PRECO ISO 14001?

Ak si pozorne precítate dôvody preco ISO 9001 tak to iste platí aj pre túto ISO normu. ISO 14001 je zameraná na environment (problematika ochrany životného prostredia, odpadov ... ) a tak sa požiadavky tejto normy bez problémov môžu zjednotit s požiadavkami ISO 9001 a vytvorí sa integrovaný systém dvoch noriem (prípadne ešte aj s inou normou ako napr. ISO 45001).

ISO 14001 vás naucí rešpektovat vaše trvalé a docasné pracovné a široké okolie a naucí vas uvedomit si, že okolie máme len jedno, nemôžeme sa ho vzdat alebo ho vymenit, ale ho musíme rešpektovat a starat sa on. Naucí vás aj presne vyhodnotit mieru rizík vašej cinnosti a jej dopadov na okolie.

CO ISO 14001 OD VÁS VYŽADUJE ?

SLEDOVAT ENVIRONMENTÁLNE POŽIADAVKY

Samotná legislatíva nám urcujé urcité pravidlá a stanovuje limitné hodnoty pôsobenia cloveka na svoje okolie. Tieto požiadavky treba sledovat a posudzovat svoje pôsobisko pocas celého vášho pôsobenia v nom.

IDENTIFIKOVAT ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY

Každé prostredie, do ktorého vstupujeme treba preskúmat a v prípade dlhšieho pôsobenia v nom ho priebežne posudzovat. Každé prostredie má svoje špecifiká (miesto, rocné obdobia, pocasie ...) a tak treba definovat a predvídat možné riziká ohrozenia.

DODRŽIAVAT POSTUPY

Kedže sme si stanovili „pravidlá hry“ s našim okolím tak budme „féroví hráci“ a dodržujme ich a ked aj zistíme nedostatky tak sa ich snažme odstránit, predíst im, alebo ich prinajhoršom zmiernit.

RIADENIE A ZLEPŠOVANIE

Clovek sa nenarodil vzdelaný a skúseny. Tak sa aj vy budete casom lepšie a lepšie predvídat a riadit všetky postupy a parametre okolia a rešpektovat požiadavky normy ISO 14001.


systémy ISO
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • POSTUP
  • AKO TO ROBÍME MY
  •