Partneri

V minulosti naša organizácia spolupracovala s rôznymi externými odborníkmi z rôznych oblastí podnikania, ktorým patrí naša vďaka za skúsenosti, ktoré teraz máme. V súčasnosti sa intenzívne venujeme šíreniu vedomostí a skúseností v oblastiach, ktoré považujeme za menej dotknuté manažérskymi systémami, a oblasti, v ktorých sa v budúcnosti môže zvýšiť tlak na zavedenie systémov.

Veľká vďaka patrí aj našej partnerskej organizácii QISO-MIRAIS, s.r.o. Praha, s ktorou sme sa prebojovali na pozíciu „jednotiek“ v ČR a SR a s ktorou neustále spolupracujeme v rámci výmeny skúseností.

Nesmieme však zabudnúť ani na certifikačné orgány, ktoré kontrolujú výsledky našej spoločnej práce so zákazníkom. Sme radi, že sa šíri okruh spolupracujúcich certifikačných orgánov, ktoré nám často dávajú návrhy a podnety na zlepšovanie systémov a tak sa aj ku vám dostanú vylepšené systémy.

Naša organizácia má skúsenosti v certifikovaní s nasledujúcimi certifikačnými orgánmi:
 • EURO CERT SK, s.r.o.
 • LIGNOTESTING, a.s. (CO: PROCERT).
 • TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • RW TÜV, s.r.o.
 • CERTOP, dom pre certifikáciu produktov a systémov, s.r.o.
 • DEKRA Certification s.r.o.
 • QSCert, spol. s r. o.
 • ACB, s.r.o.
 • S K Q S - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
 • DNV, s.r.o.
 • SGS Slovakia spol. s r. o.
 • Bureau Veritas Certification Slovakia, spol. s r.o.
 • Technická inšpekcia, a.s.
 • ELBACERT, akciová spoločnosť
 • LL-C (Certification)
 • T Cert, s.r.o.