Pošlite mi ponuku

ISO 9001

PREČO ISO 9001?

PARTNERSTVO

Organizácia, ktorá je držiteľom certifikátu ISO 9001 je spoločnosťou, ktorá má svojú jasnú víziu budúcnosti, chce zotrvať na trhu, chce trvalo poskytovať kvalitný produkt a chce byť dôveryhodným partnerom.


KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Systém riadenia kvality vám umožní pružnejšie reagovať na vnútorné a vonkajšie podnety a tak vždy mať náskok pred konkurenciou.

VÝBEROVÉ KONANIA

Mnohé spoločnosti sa zúčastňujú rôzných výberových konaní a konkurzov, pri ktorých sú uprednostňované spoločnosti, ktoré už majú zavedený systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

REJTING SPOLOČNOSTI

Určite budete pri obchodných rokovaniach, na reklamných materiáloch alebo pri rôznych marketingových aktivitách s hrdosťou uvádzať, že svoju organizáciu viete riadiť, a že sledujete dianie okolo vás a vaších zákazníkov.

ČO ISO 9001 OD VÁS VYŽADUJE?

SLEDOVAŤ POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA

Hovorí sa: „náš zákazník, náš pán“. Nie je to len fráza ale seriózny prístup k podnikaniu. Keď viete monitorovať spokojnosť a požiadavky zákazníka, viete aj usmerňovať všetky zdroje k tomu, aby váš produkt bol efektívne, výhodne a kvalitne odovzdaný zákazníkovi.

IDENTIFIKOVAŤ VŠETKY PROCESY

ISO 9001 kladie požiadavky na riadenie kvality v celej organizácii, nielen na úseku viazanom na jej predmet činnosti. Každý pracovník svojou činnosťou do určitej miery prispieva ku kvalite produktu a tak je súčasťou tímov, ktoré jednotlivé procesy vykonávajú.

RIADENÝ SPÔSOB

Kedy viete povedať, že riadite proces ? Vtedy keď viete aké sú vstupy a výstupy daného procesu, keď viete kto za daný proces zodpovedá, keď poznáte metodiku jeho vykonávania, keď máte určené kritériá úspešnosti procesu a keď viete ako tieto procesy monitorovať.

TRVALÉ ZLEPŠOVANIE

Často hovoríme, že vždy je čo zlepšovať a je to pravda. Systém riadenia kvality vám umožní objektívne sledovať priebeh a výsledky procesov a tak vždy priniesť tie správne rozhodnutia a opatrenia.


systémy ISO
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • POSTUP
  • AKO TO ROBÍME MY
  •