Pošlite mi ponuku

ISO 45001

PRECO ISO 45001?

Aj táto norma je integrovatelná s ostatnými spomenutými ISO normami. Norma ISO 45001 rieši požiadavky na postupy pri posudzovaní bezpecnosti pracovníkov a pracovných postupov. Každá organizácia by mala mat prioritný záujem vykonávat svoju cinnost tak aby neohrozila životy a zdravie svojich zamestnancov, návštevníkov alebo ostatných obcanov. Táto norma vás naucí ako posudzovat mieru rizika vašej práce.

CO ISO 45001 OD VÁS VYŽADUJE ?

SLEDOVAT BEZPECNOSTNÉ POŽIADAVKY

Samotná legislatíva nám urcujé urcité pravidlá a stanovuje bezpecnostné požiadavky na pracovné prostredie, pracovné postupy a urcité parametre a hodnoty. Tieto požiadavky treba sledovat a posudzovat svoje pôsobisko pocas celého vášho pôsobenia v nom tak ako aj pri norme ISO 14001.

IDENTIFIKOVAT BEZPECNOSTNÉ RIZIKÁ

Tak ako aj pri ISO 14001: Každé prostredie, do ktorého vstupujeme treba preskúmat a v prípade dlhšieho pôsobenia v nom ho priebežne posudzovat. Každé prostredie má svoje bezpecnostné špecifiká , ktoré sa priebežne môžu aj menit a tak treba definovat a predvídat možné riziká a ohrozenia.

DODRŽIAVAT POSTUPY

Kedže sme si stanovili „pravidlá hry“ s našim okolím tak budme „féroví hráci“ a dodržujme ich a ked aj zistíme nedostatky tak sa ich snažme odstránit, predíst im, alebo ich prinajhoršom zmiernit.

RIADENIE A ZLEPŠOVANIE

Treba predvídat a riadit všetky postupy a parametre okolia a rešpektovat požiadavky normy ISO 45001. Jedna z hlavných myšlienok tejto a iných noriem z radu ISO je trvalé zlepšovanie (podmienok, postupov, efektivity ...)


systémy ISO
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • POSTUP
  • AKO TO ROBÍME MY
  •