Pošlite mi ponuku

QISO-SLOVAKIA, s.r.o.

QISO-SLOVAKIA, s.r.o.Spoločnost QISO-SLOVAKIA, s.r.o. vznikla v roku 2003 ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti QISO-MIRAIS, s.r.o., Praha.
Predmetom podnikania spoločnosti je poradenstvo v oblasti zavádzania manažérskych sytémov podla noriem ISO. V roku 2003 a 2004 spoločnosť na základe skúseností z ČR začala marketingovými aktivitami získavat klientov a už v roku 2005 a 2006 sa nám podarilo byt najproduktívnejšou poradenskou spoločnosťou v SR. Pri realizácii tohto cieľa nám pomohla premyslená marketingová stratégia a prístup k zavádzaniu systémov. Organizácia sa dnes snaží zlepšovat úroven služieb zákazníkom. Svoje služby sme vždy vykonávali a budeme vykonávat v duchu politiky kvality našej spoločnosti:

Politika kvality
QISO-SLOVAKIA, s.r.o.

Strategickou víziou a misiou našej organizácie je zaujat prvé miesto v produktívnosti a v pocte spokojných zákazníkov vo východnej Európe. Vyskúšali sme si, že splnenie týchto nárocných požiadaviek v SR bolo pre nás možné a preto na základe výsledkov za rok 2005 a 2006 chceme náš úspech a naše nasadenie aplikovat vo východnej Európe. Vďaka našim zákazníkom sa nám podarilo byt úspešnou a produktívnou spolocnostou v našom odbore. Založenie dcérskych spolocností pripravujeme aj v ďalších štátoch.

Základ vidíme v naštartovaní excelentnej marketingovej stratégie a predovšetkým v bezkonkurencne výhodnej a komplexnej ponuke pre našich zákazníkov. Pre našu spolocnost nie je prioritou vediet si zákazníka len získat, ale tiež aj udržat. Ponúkame komplexný servis po ukoncení nášho diela za najvýhodnejších obchodných podmienok. Aj napriek tomu, že naša cena bude pre našu konkurenciu pôsobit dampingovo. Vieme, že na základe množstva našich zákazníkov si to budeme môct dovolit.

Marketingovú filozofiu staviame v zmysle:
„Radšej budeme mat viac zákazníkov za nízku cenu, než menej zákazníkov za vysokú cenu.“

Podnikatelský pohlad je smerovaný k tomuto postaveniu:
„Úspechom pre našu spolocnost nie je dosiahnutie vysokých príjmov, ale vybudovanie spolocnosti, ktorá je stabilná, stmelená, schopná dlhodobo dosahovat ocakávané výsledky a produkovat služby najvyššej kvality.“

Kvalitatívne kritérium je stanovené takto:
„Pri našom vztahu so zákazníkom nesmie nikdy a za žiadnych okolností nastat okamžik kedy by zákazník zapochyboval o tom, že sme tou najlepšou spolocnostou s akou môže spolupracovat.“

...

systémy ISO
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • viac
    viac